BUGIS RAMPAI “ PASENG TORIOLO” SETUMPUK NILAI

0
1
BUGIS RAMPAI “ PASENG TORIOLO” SETUMPUK NILAI

ENGNGERANGNGI DUWAE, ALLUPAI DUWAE, YANARITU:
1.Engngerangngi pappedecenna tau laingnge lao rialemu
2.Engngerangngi pappeja’mu lao ripadammu rupa tau.
3.Alupaiwi pappeja’na padammu tau lao rialemu
4.Alupaiwi pappedecemmu lao ripadammu rupa tau.
Terjemahan :
INGAT DUA HAL, LUPAKAN DUA HAL, YAITU :
1.Ingatlah kebaikan orang lain terhadap dirimu
2.Ingat juga keburukan dirimu terhadap orang lain.
3.Lupakan kebaikan kamu terhadap orang lain
4.Lupakan keburukan orang lain terhadap dirimu.
EPPAI PASALEWANGENGNGI SEDDIE TAU, IYANARITU :
1.Teppalaloengngi ada-ada masala naewae situdangeng.
2.Teppaliwengengngi gau’ sitinajae.
3. Moloiwi roppo-roppo narewe’ paimeng.
4. Molaiwi laleng namatike’
Terjemahan :
ADA EMPAT HAL YANG MEMBUAT ORANG SELAMAT, YAITU :
1.Tidak menyinggung dengan kata-kata sesamanya yang duduk.
2.Tidak melampaui batas kewajaran
3.Menemui jalan buntu, dia kembali
4. Melewati sebuah jalan, dia hati-hati.
EPPAI AWANGENNA PARAMATA MATTAPPAE, IYANARITU :
Massedddinna : Seuwwani teppe’e
Maduanna : issengnge
Matellunna : gau pattuju’e
Maeppanna : siri-e
Terjemahan :
ADA EMPAT PERMATA YANG MEMANCARKAN CAHAYA, YAITU :
Pertama : iman dan takwa
Kedua : pengetahuan
Ketiga : perbuatan baik
Keempat: harga diri
CEKO RIALA SANRESENG, PAJANENG TEMMALAMPE, RIALA PAKKAWARU
LEMPU RIALA SANRESENG, PAJANENG MASUMANGE, MADECENG LAONA
Terjemahan :
Jika sifat curang dijadikan sandaran, tentu takkan mungkin lestari Untuk dijadikan pengharapan
Jika kejujuran dijadikan sandaran, tentu akan menjadi sesuatu yang indah, segala sesuatunya akan baik
UWAPPASENGENGNGI MAKKATENNING RILIMAE AKKATENNINGENG, IYANARITU :
Mammulanna, ada tongengngé,
Maduana, lempu-é,
Matellunna, gettengngé,
Maeppana, sipakatau-é,
Malimanna, mappesonaé ri pawinru séuwaé,
Terjemahan :
AKU MEMESANKAN BERPEGANG PADA LIMA PEGANGAN, YAITU :
Pertama, perkataan yang benar,
Kedua, kejujuran,
Ketiga, keteguhan pada keyakinan,
Keempat, saling menghargai sesama manusia,
Kelima, berserah diri kepada pencipta yang tunggal.
PADDIOLOI NIA’ MADECENG RITEMMADDUPPANA SININNA GAU’E.
Terjemahan :
Dahuluilah dengan niat yang baik sebelum terlaksananya semua perbuatan.
AJA’ MUMATELLENG POADANGNGI HARASIA MAKKUNRAIMMU
AJA’ MUMATELLENG SANRE RI TOSUGI MAMMULA MENRE’-E
AKKALITUTUIWI MAJJOA RI ARUNG MALOLOE
AJA MUTONANGI LOPI WATI SIWALIE
Terjemahan :
Hati-hati jika membuka rahasia pada isterimu
Hati-hatilah jika bersahabat dengan orang kaya baru.
Hati-hatilah mengikutI pemimpin yang masih muda.
Jangan menumpang perahu yang hanya memiliki pengapung sebelah.
LIMA RUPPANNA MAPPASALA NAWA-NAWA, IYANARITU :
1. Masero cinnae
2. Nabette’ rennu
3. Nalipe’e tau
4. Nawasue bacci
5. Maraja teyae.
Terjemahan :
LIMA MACAM YANG MEMBUAT TIDAK SESUAI PENGHARAPAN, YAITU :
1. Terlalu mau
2. Terlalu gembira
3. Terlalu takut
4. Terlalu marah
5. Terlalu tidak mau.
TANRANNA TAU SULESANA-E, IYANARITU :
1.Mola-i ada naparapi,
2.Duppa-i ada napasau,
3.Matu ada natuttu kenna,
4.Taro-i gau’ nariakkuanna-e’.
Terjemahan :
CIRI ORANG BIJAKSANA, YAITU :
1.Mampu mengikuti pembicaraan,
2.Dalam menyambut pembicaraan ia membalasnya dan mengalahkannya,
3.Menyusun pembicaraan dengan teratur dan terarah,
4.Melakukan perbuatan yang sepatutnya.
1. Aja’ mucellai pojinna tauwwe
2. Aja’ murekengngi appunnanna tauwwe…
3. Poadai anu sitinaja weddingnge napurio tauwwe…
4. Pogau’i gau’ sitinaja weddingnge napudeceng tauwwe…
5. Ingngerrangngi pappedecengna tauwwe lao ri idi’…
6. Ingngerrangngi asalammu lao ri tauwwe
7. Allupaiwi pappedecengmu lao ri tauwwe
8. Allupaiwi asalangna tauwwe lao ri idi’
Terjemahan :
1.Jangan mencela kesukaan orang
2. Jangan menghitung milik orang lain
3. Katakan sewajarnya yang membuat orang senang
4. Lakukan sewajarnya yang bisa memperbaiki orang
5. Ingatlah kebaikan orang terhadap diri kita
6. Ingatlah kesalahanmu kepada orang lain
7. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain
8. Lupakan kesalahan orang terhadap diri kita
DUAMI PASSALENG NASSABARI NASISALA RUPA TAUWWE RI LALENNA LINO, IYANARITU :
1.Anu temmanessae sibawa
2.Anu tenripahangnge”
Terjemahan :
HANYA DUA HAL PENYEBAB PERSELISIHAN ANTAR SESAMA MANUSIA DI DUNIA , YAITU :
1. Hal yang tidak jelas dan
2.Hal yang tidak dipahami
LELE BULU TELLELE ABIASANG, NAEKIYYA LELE MUA ABIASANGENGNGE NAREKKO ABIASANG TOPA PALELEI
Terjemahan :
Gunung dapat berpindah tapi kebiasaan tidak dapat berpindah, namun kebiasaan dapat berpindah jika kebiasaan pula yang memindahkannya
(SUMANGE’ TEALLARA’ )

Komentar yang Sopan

Please enter your comment!
Please enter your name here