Lagu Rimpa’na Bone

0
1

BUGIS CLASSIC ^ BALADA RUMPA’ NA BONE 1905 ^ Mengisahkan Peristiwa Perlawanan Laskar Bone melawan Belanda Tahun 1905
LONTARA KISSANA TANA SUMANGE
RI LIPU MALEBBIKU
SALASSA BATARA TUNGKE
TUDANG RI LANGKANA
IYYA LABELA TEMMANENGNGA TEMMASSAILE
RI LIMPO TENGNGA PADANG
MANGOLO RI PAMMASSARENG
TELLABU ESSOE TENGNGA BITARAE
REFREIN :
RUMPA’NI BITARAE SIRUTTUNGENG LANGIE
UWAE MATA PACCEMMENA UWAE MATA TENRIWALUNG
SUNGE’ RIPASENG LIPU TENRITA
NALETE PASSENGERENG
TAKKENA UNGA WARU
RIYALA KEMBONGENG
LIMBANG RI MAJE

Ciptaan Mursalim