Thursday , 22 June2017
Breaking News

Posts Terakhir

Jagoan Bugis yang Pernah Menggetarkan Tanah Jawa

Jika kita melontara’ atau mengisahkan sejarah perjuangan orang Bugis dalam melawan penjajah Belanda, ada satu jagoan diantara ribuan tokoh pejuang yang namanya melegenda. Jagoan ini merupakan raja di zamanya,  Arung Palakka Raja Bone ke-15. Bagi sebagian masyarakat Bugis, nama Arung Palakka  merupakan  pengeran dan pejuang kemerdekaan yang namanya masih tetap …

Read More »

Losquin Labuni Essoe

Labuni essoe turunni uddanie Wettunnani massenge’ ri tau mabelae 2x Mabelani laona tengngina na taddewe’ Tekkarebanna pole, teppasenna pole 2x Paseng mugi muonro ri dolangeng Temmulettu’ tona temmurewe’ tona Poleni pettangnge pole toni bare’e Turunni bosie siturungenni uwae mata Iyami ripoada idi tea iyya tea Idi temmadampe iyya temmasenge 2x …

Read More »

Ininnawa Sabbarae

I. ININNAWA SABBARA’E 2X (Ketulusan Kesabaran) LOLONGENG GARE’ DECENG (Konon Mendapatkan Kebaikan) ALA TOSABBARAEDE (jua Orang Penyabar) II. PITU TAUNNA SABBARA’ 2X (Tujuh Tahun Bersabar) TENGGINANG KULOLONGENG (Belumlah Kudapatkan) ALA RIYASENGNGE DECENG (Jua namanya Kebaikan) III. DECENG ENRE’KI RI BOLA 2X (Kebaikan Naiklah di Rumah) TEJJALI TETAPPERE (Tanpa Tikar Permadani) …

Read More »